معنی دنی الطبع در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

دنی الطبع. [دَ نی یُطْ طَ] (ع ص مرکب) دنی ءالطبع. پست. فرومایه ٔ ناجوانمرد. پست فطرت. (یادداشت مؤلف).

فرهنگ عمید

پست، پست‌طبع، فرومایه، ناجوانمرد،

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر