معنی دل دزد در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

دل دزد. [دِ دُ] (نف مرکب) دزدنده ٔ دل. دزد دل. آنکه دلها را می دزدد. آنکه دلها را می رباید. دلربا. رباینده ٔ دل. و این صفت محبوبه و معشوقه افتد:
دل دزد و دلربای من آن سعتری پسر
کآورد عمر من به غم هجر خود به سر.
موقری (از ترجمان البلاغه ٔ رادویانی).
زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد
با هواداران رهرو حیله ٔ جادو ببین.
حافظ.

فرهنگ فارسی هوشیار

(صفت) انکه دلها را برباید.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر