معنی دست اندازی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

دست اندازی. [دَ اَ] (حامص مرکب) تجاوز. غارت. تاراج. تطاول. تصرف بیجا. تعدی. تجاوز به مال و جان کسی. دست درازی.
- دست اندازی کردن، تجاوز کردن. تعدی کردن.

فرهنگ معین

(~. اَ) (حامص.) تعدی، تجاوز.

فرهنگ عمید

دست‌درازی و تجاوز به مال و جان کسی،

فرهنگ فارسی هوشیار

تجاوز، غارت، تاراج

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر