معنی دسته‌دسته در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

رمارم

مترادف و متضاد زبان فارسی

فوج‌فوج، قسمت‌قسمت، گروه‌گروه، گله‌گله،
(متضاد) تک‌تک

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر