معنی خلل ندیده در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

خلل ندیده. [خ َ ل َ ن َ دی دَ / دِ] (ن مف مرکب) بدون عیب. بی نقص:
دستی سلب خلل ندیده
برد از پی آن سلب دریده.
نظامی.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر