معنی خط نشسته در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

خط نشسته. [خ َطْ طِ ن ِ ش َ ت َ / ت ِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) خط پخته که به آسانی خوانده شود. (آنندراج):
غباری است خطت نشسته بر آن لب
بلی خط یاقوت باشد نشسته.
امیرشاهی (از آنندراج).

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر