معنی خط استوا در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

نیمگان

فرهنگ فارسی هوشیار

خطی است فرضی که یک سر آن به مشرق و سر دیگر به مغرب که حکماء در زمین بمقابله و محاذات دائر معدل النهار بر وسط زمین فرض کنند (خطی که کره زمین را بدو قسمت مساوی تقسیم می کند خط استوا گویند)

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر