معنی خسته نهان در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

خسته نهان. [خ َ ت َ / ت ِ ن ِ / ن َ] (ص مرکب) خسته دل. غمگین. خسته جان. ملول. خسته خاطر:
که ما تا سکندر بشد زین جهان
از ایرانیانیم خسته نهان.
فردوسی.
|| پریشان حال.بدبخت. ضعیف:
تو نیرو دهی تا مگر در جهان
نخسبد ز من مور خسته نهان.
فردوسی.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر