معنی خسائل در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

خسائل. [خ َ ءِ] (ع اِ) ج ِ خَسیل به معنی فرومایه. رجوع به خسیل شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

(تک: خسیل) فرومایگان ناکسان

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر