معنی جماز در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(جَ مّ) [ع.] (ص.) تندرو، سریع السیر.

فرهنگ عمید

شتر تیزرو،

مترادف و متضاد زبان فارسی

تندپا، تندرو، سریع، سریع‌السیر، جمازه، شترتندرو

فرهنگ فارسی هوشیار

تند رو، دونده

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر