معنی جلونک در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ عمید

بوتۀ خربزه، هندوانه، خیار، و مانند آن‌ها، بیاره، بیاج،

فرهنگ فارسی هوشیار

بوته خربزه و هندوانه و خیار (اسم) بنه خربزه و هندوانه و کدو و عشقه مانند آنها بیاره.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر