معنی ثبت برداشتن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(~. بَ تَ) [ع - فا.] (مص ل.) صورت برداشتن، سیاهه برداشتن.

فرهنگ فارسی هوشیار

سیاهه برداشتن (مصدر) صورت برداشتن سیاهه برداشتن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر