معنی توران گروه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

توران گروه. [گ ُ] (اِ مرکب) لشکر توران. تورانیان. توران سپاه:
زدش بر زمین همچو یک لخت کوه
پر از بیم شد جان توران گروه.
فردوسی.
ز شبگیر تا شب برآمد ز کوه
سواران ایران و توران گروه.
فردوسی.
نه خاکست پیدا نه دریا نه کوه
ز بس تیغداران توران گروه.
فردوسی.
رجوع به توران و دیگر ترکیبهای آن شود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر