معنی توران سپاه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

توران سپاه. [س ِ] (اِ مرکب) سپاه توران. نیروی جنگی توران. توران سپه:
دلیران و گردان توران سپاه
بسی نیز با او فکنده به راه.
فردوسی.
بهشتم یکی نامه آمد ز شاه
به نزدیک سالار توران سپاه.
فردوسی.
چو توران سپاه اندرآمد به تنگ
بپوشید سهراب خفتان جنگ.
فردوسی.
رجوع به توران و دیگر ترکیبهای آن شود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر