معنی توران زمی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

توران زمی. [زَ] (اِخ) مملکت توران.توران زمین. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا):
نبودی دل من بدین خرمی
که روی تو دیدم به توران زمی.
فردوسی.
رجوع به ماده ٔ بعد شود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر