معنی تلمبه خانه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ فارسی هوشیار

باد کارخانه ‎ محلی که در آن تلمبه نصب کنند، (دراصطلاح تاسیسات نفت) ساختمانهایی که در مسیر لوله های نفت در فواصل معین احداث شده و در آنها بوسیله تلمبه های مخصوص سرعت جریان نفت را در لوله ها تنظیم میکنند.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر