معنی تریاق لان در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

تریاق لان. [ت َ / ت ِرْ] (اِ مرکب) محل تریاق. مکان پادزهر. (فرهنگ فارسی معین):
سروری زهر است جز آن روح را
که بود تریاق لانی ز ابتدا.
مولوی.
و رجوع به فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی ج 3 صص 110- 113 و لان و ماده ٔ بعد شود.

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) محل تریاق مکان پاد زهر.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر