معنی تریاق بزرگ در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

تریاق بزرگ. [ت ِ/ ت َرْ ق ِ ب ُزُ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) ظاهراً همان تریاق اکبریا تریاق کبیر است: و بهترین چیزی مردم پیر را تریاق بزرگ است خاصه به سبب سده. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی).

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر