معنی تریاق اکبر در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

تریاق اکبر. [ت َ / ت ِرْ ق ِ اَ ب َ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) تریاق فاروق، تریاق الافاعی. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). داروئی که از گوشت افعی ها بدست آرند. (ابن بیطار ج 1 ص 48).و رجوع به تریاق و تریاق فاروق و تریاق کبیر شود.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر