معنی تخیر در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

تخیر. [ت َ خ َی ْ ی ُ] (ع مص) برگزیدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی) (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد).

فرهنگ معین

(تَ خَ یُّ) [ع.] (مص م.) برگزیدن، انتخاب کردن.

فرهنگ عمید

برگزیدن، انتخاب کردن،

حل جدول

برگزیدن

فرهنگ فارسی هوشیار

بر گزیده شدن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر