معنی بین الطوعین در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ فارسی هوشیار

زمانه بین طلوع دو صبح (کاذب و صادق) بین الملل: میان ملتهای مختلف. یا بین المللی. (ص) آنچه که مشترک بین ملتهای مختلف است: کنگره بین المللی خاورشناسان. یا جنگ بین المللی. یا زبان ین المللی. زبانی که مورد تکلم همه ملتها باشد (تاکنون چند زبان را بدین عنوان پیشنهاد کرده اند ولی هیچ و یک توفیق نیافته) .

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر