معنی بدرود گفتن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(~. گُ تَ) (مص ل.) خداحافظی ک ردن.

حل جدول

تهنیت

وداع کردن

تودیع

مترادف و متضاد زبان فارسی

خداحافظی کردن، وداع گفتن، تودیع کردن، بدرود کردن، ترک کردن

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) بدرود کردن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر