معنی بامبو در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

بامبو. (فرانسوی، اِ) خیزران. نی. نوعی نی است. نوعی نی مغزدار است که از آن عصاو چوب دستی و تعلیمی سازند و بخم کردن شکسته نشود. || تلمبه. آنچه با آب و نفت و امثال آن ازچاه یا ظروف گود بالاکشند. بمبو. تلمبه ٔ چاه عمیق.

فرهنگ معین

(اِ.) خیزران.

فرهنگ عمید

خیزران

حل جدول

خیزران

نی هندی

فرهنگ فارسی هوشیار

فرانسوی خیزران پارسی است و تازی گشته آن خیزران است تازی است (اسم) خیزران

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر