معنی افئده در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

(اَ ئِ دِ یا دَ) [ع. افئده] (اِ.) جِ فواد؛ دل ها، قلب ها.

فرهنگ عمید

فؤاد

فرهنگ فارسی هوشیار

دلها

فرهنگ فارسی آزاد

اَفْئِدَه، قلب ها، عقول، وِجدانها... (مفرد: فُوأد)،

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر