معنی اشتهار یافتن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

اشتهار یافتن. [اِ ت ِ ت َ] (مص مرکب) شهرت یافتن. مشهور شدن.

فرهنگ فارسی هوشیار

بلند آوازه شدن نامی گشتن خنیدن (مصدر) شهرت یافتن نامبردار شدن معروف گردیدن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر