معنی استره لیسیدن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

استره لیسیدن. [اُ ت ُ رَ / رِ دَ] (مص مرکب) کنایه از دلیری و جان بازی کردن. (برهان) (مؤید الفضلاء).

فرهنگ معین

(~. دَ) (مص ل.) کنایه از: دلیری کردن، جانبازی کردن.

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) دلیری کردن جانبازی کردن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر