معنی از خدایان هندی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

شیوا

هندوها در هر کدام از شهرها و ایالتهای هندوستان، خدایان مختلفی را قبول داشته و پرستش می کنند. در مذهب هندوئیسم، خدا یکی است و تمام این خدایان و مجسمه هایی که پرستش می کنند، مظاهر و تجلی های مختلف خداوند بر زمین است که از ابتدای آفرینش تا اکنون بر زمین ظاهر شده و به کمک بشر و موجودات آمده اند. هندوها معتقدند که این خدایان مقدس هستند و هر کدام داستان و روایتی دارند. آنها می گویند که هر زمان که زندگی مردم در خطر قرار گیرد و اهریمن بر زمین و کائنات غلبه کند، خداوند با ظاهری تجلی پیدا کرده و پس از نبرد با اهریمن مجددا به آسمان باز می گردد. گفته می شود مسلمانان هند، هندوئیسم را معادل بت پرستی می دانند.
در هندوئیسم اکثر خدایان آسمانی مرد هستند و فقط سه خدابانوی اصلی وجود دارد. در هر ایالت خدایان اصلی متفاوتند. مثلا در ایالت گجرات و دهلی که پایتخت هند است، خدایان اصلی هندو سه تا هستند. خدای آفریننده (برهما)، خدای نگهدارنده (ویشنو) و خدای نابود کننده یا از بین برنده (شیوا) و ۴ خدابانوی اصلی آنان عبارتند از خدابانوی ثروت (لاکشمی) که همسر ویشنو است، خدا بانوی فنا و نابودگر (شاکتی) که همسر شیوا می باشد، خدابانوی سرسوتی (الهه علم و دانش و هنر) که همسر برهما است و خدابانوی شجاعت (دورگا) که گاهی او را الهه شادی نیز می نامند.

‌کریشنا

برهما

پیشنهادات کاربران

ویشنا

شیوا

ویشنو

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر