معنی از بازیکنان تیم بارسلونا در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

آدام ترائوره، آدریانو، آلن هالیلوویچ، ادگار لی، الکس سانگ، اینیستا، ایوان راکیتیچ، پدرو، توماس ورمائلن، جرارد پیکه، جرارد گامبائو گاریگا، جوردی آلبا، جوردی ماسیپ، دنی آلوز، دوگلاس، دیواندو دیانگ نیانگ، رافینا، ژاوی، ژرمی متیو، ساندرو رامیرز، سرخی روبرتو، سرخیو بوسکتس، سرگی سمپر، کلودیو براوو، لوئیس سوارز، لیونل مسی، مارتین مونتویا، مارک بارترا، مارک آندره تر اشتگن، ماسکرانو، مونیر الحدادی، نیمار

نیمار

رافینا

ایوان راکیتیچ

سرگی سمپر

جرارد گامبائو گاریگا

آلن هالیلوویچ

الکس سانگ

لیونل مسی

ماسکرانو

پدرو

لوئیس سوارز

مونیر الحدادی

ساندرو رامیرز

آدام ترائوره

آدامترائوره، آدریانو، آلنهالیلوویچ، ادگار لی، الکسسانگ، اینیستا، ایوانراکیتیچ، پدرو، توماسورمائلن، جراردپیکه، جرارد گامبائو گاریگا، جوردی آلبا، جوردی ماسیپ، دنی آلوز، دوگلاس، دیواندو دیانگ نیانگ، رافینا، ژاوی، ژرمی متیو، ساندرو رامیرز، سرخی روبرتو، سرخیو بوسکتس، سرگی سمپر، کلودیو براوو، لوئیس سوارز، لیونل مسی، مارتینمونتویا، مارکبارترا، مارک آندرهتراشتگن، ماسکرانو، مونیرالحدادی، نیمار

سرخی روبرتو

اینیستا

کلودیو براوو

مارتین مونتویا

مارک آندره تر اشتگن

جوردی ماسیپ

جوردی آلبا

دنی آلوز

مارک بارترا

آدریانو

جرارد پیکه

ژاوی

ژرمی متیو

توماس ورمائلن

دوگلاس

ادگار لی

دیواندو دیانگ نیانگ

سرخیو بوسکتس

راکیتیچ

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری