معنی اریاح در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

اریاح. [اَرْ] (ع اِ) ج ِ ریح. (منتهی الارب) (دهار). بادها:
ذکرآن اریاح سرد زمهریر
اندر آن ایام و ازمان عسیر.
مولوی.

فرهنگ معین

(اَ) [ع.] (اِ.) جِ ریح، بادها.

فرهنگ عمید

ریح

فرهنگ فارسی هوشیار

باد و نسیم

فرهنگ فارسی آزاد

اَرْیاح، بادها (مفرد: رِیح)،

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر