معنی اراذل در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

اراذل. [اَ ذِ] (ع ص، اِ) ج ِ اَرذَل. ناکسان. (غیاث اللغات). زبونان. غوغا. سَفَله. فرومایگان: خصم اماثل، فرومایگان و اراذل باشند. (کلیله و دمنه).
- اراذل ناس، مردم پست. هَمَج.

فرهنگ معین

(اَ ذِ) [ع.] (ص.) جِ ارذل، ناکسان، زبونان، مردم پست.

فرهنگ عمید

مردم پست و فرومایه

حل جدول

فرومایگان فرومایگان، ناکسان، مردم پست و فرومایه، اجامر، اوباش، سفلگان

مترادف و متضاد زبان فارسی

اجامر، اوباش، سفلگان، فرومایگان، ناکسان

فرهنگ فارسی هوشیار

فرومایگان فرومایگان، ناکسانس

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر