معنی اثری از فهیمه رحیمی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

ابلیس کوچک

آریانا، روزهای سرد برفی، همیشه با تو

آریانا، ماندانا

ابلیس کوچک، اتوبوس، اشک ستاره، بانوی جنگل، باور آفتاب، پریا، پنجره، تاوان عشق، حرم دل، خیال تو، روزهای سرد برفی، شیدایی، عشق و خرافات، کوچ باغ یادها، ماندانا، همیشه با تو، هنگامه

پریا

آریانا، اتوبوس، هنگامه

باور آفتاب

آریانا، هنگامه

خیال تو، ماندانا

آریانا، حرم دل

هنگامه

آریانا، خیال تو

پریا، شیدایی

آریانا، رز کبود

حرم دل

حرم دل، خیال تو، رز کبود

همیشه با تو

آریانا

آریانا، شیدایی

باور آفتاب، حرم دل، خیال تو

ماندانا

رز کبود

شیدایی، هنگامه

شیدایی

آریانا، رزکبود

باور آفتاب، خیال تو

آریانا، همیشه با تو

خیال تو، رزکبود، هنگامه

اتوبوس، هنگامه

آریانا، اتوبوس

آریانا، اتوبوس، پریا

اتوبوس، حرم دل

‌انتظار

پریا، رز کبود، روزهای سرد برفی، ماندانا

اتوبوس، شیدایی

تاوان عشق، ماندانا

پریا، رز کبود

حرم دل، رز کبود، همیشه با تو

هنگامه، اتوبوس

اشک ستاره، خیال تو

حرم دل، کوچه باغ یادها

خیال تو، هنگامه

آریانا، پریا

رز کبود، روزهای سرد برفی

اتوبوس

رزکبود، ماندانا

اتوبوس، حرم دل، شیدایی

خیال تو

پیشنهادات کاربران

اشک ستاره

انتظار

بازگشت به خوشبختی

بانوی جنگل

باور آفتاب

برجی در مه

تاوان عشق

پنجره

خیال تو

رز کبود

سالهایی که بی تو گذشت

عشق و خرافات

کوچه باغ یادها

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری