معنی آویزان شدن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

مزاحم کسی شدن، سور زدن، ط فیلی بودن. [خوانش: (شُ دَ) (مص ل.) (عا.)]

فرهنگ فارسی هوشیار

(مصدر) آویخته شدن.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر