معنی آهون بر در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آهون بر. [ب ُ] (نف مرکب) نقّاب. نقب زن. چاهجوی. کان کن:
بدل درفکندی چنان چاک را
که میتین آهون بران خاک را.
؟

فرهنگ معین

(بُ) (ص مر.) نقب زن.

فرهنگ عمید

کسی که در زیر زمین نقب بزند، نقب‌کن، نقب‌زن،

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم صفت) نقب زن نقاب.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر