معنی آشفته مغزی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آشفته مغزی. [ش ُ ت َ / ت ِ م َ] (حامص مرکب) آشفته دماغی.

فرهنگ فارسی هوشیار

حالت و کیفیت آشفته دماغ

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر