معنی آشفته مغز در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آشفته مغز. [ش ُ ت َ / ت ِ م َ] (ص مرکب) آشفته دماغ.

فرهنگ فارسی هوشیار

(صفت) پریشان حواس، غمین غمگین، مخبط دیوانه.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر