معنی آشفته عقل در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آشفته عقل. [ش ُ ت َ / ت ِ ع َ] (ص مرکب) آشفته دماغ.

فرهنگ عمید

مخبط، مجنون،
پریشان‌حواس،

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

خل

فرهنگ فارسی هوشیار

آشفته دماغ

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر