معنی آشفته خاطر در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آشفته خاطر. [ش ُ ت َ / ت ِ طِ] (ص مرکب) پریشان خاطر.

فرهنگ عمید

پریشان‌خاطر، آشفته‌دل،

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آشفته درون

فرهنگ فارسی هوشیار

پریشان خاطر

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر