معنی آسوده دلی در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آسوده دلی. [دَ / دِ دِ] (حامص مرکب) آسوده خاطری. فراغ بال.

حل جدول

اطمینان خاطر

فرهنگ فارسی هوشیار

حالت و کیفیت آسوده دل فراغ بال آسوده خاطری.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر