معنی آسوده خاطری در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آسوده خاطری. [دَ / دِ طِ] (حامص مرکب) صفت و چگونگی آسوده خاطر. فراغ ِ بال.

فرهنگ فارسی هوشیار

آسوده دلی کیفیت و حالت آسوده خاطر آسوده دلی.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر