معنی آسمان غرغره در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آسمان غرغره. [غ ُ غ ُ رَ / رِ] (اِ مرکب) آسمان غُرّش. آسمان غُرُنْبه. آسمان غُرّه. تندر. رعد. سختو. بختو. کنور.

فرهنگ فارسی هوشیار

(اسم) رعد تندر آسمان غرغره آسمان غرش آسمان غره.

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر