معنی آب شدن در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

فرهنگ معین

گداختن، ذوب شدن، شرمنده شدن، ناپدید شدن، لاغر و نحیف شدن.5- خجالت کشیدن.، از خجالت ~الف - بسیار شرمگین شدن. ب - رفتن آبرو. [خوانش: (شُ دَ) (مص ل.)]

فرهنگ فارسی هوشیار

کنایه از شرمنده شدن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر