معنی آبازه در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آبازه. [زَ] (اِخ) نام دیگر ابخازو بنا به ضبط بعض لغویین در زبان ترکی ابخازی است.

حل جدول

عنوان پاشایان ترک

فرهنگ فارسی هوشیار

عنوان عده ای از پاشایان ترک در عهد سلاطین عثمانی

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر