ترجمه یگانه‌ به انگلیسی

یگانه‌

یگانه‌

 • One, Individual, Lone, Only, Peculiar, Single, Singular, Sole, Solitary, Sui Generis, Unique, United

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی یگانه‌ در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • یگانه (فرهنگ معین): (یَ نِ) (ص مر.) فرد، تنها.
 • یگانه (نام های ایرانی): دخترانه، بی نظیر، بی مانند، صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر به فرد
 • یگانه (لغت نامه دهخدا): یگانه. [ی َ / ی ِ ن َ / ن ِ] (ص نسبی) واحد. فرد. یکتا. || بی نظیر. ممتاز. بی مانند:
  بود مرا خانه ٔ نخست و دوم خوب
  نیست سوم خانه خوب گرچه یگانه است.
  خاقانی.
  - یگانه ٔ روزگار (روی زمین)، بی نظیر. بی همتا. که در جهان مانند ندارد: این مرد در همه ٔ انواع هنر یگانه ٔ روزگار بود خصوص در مجلس ذکر و فص ...ادامه مطلب...
 • یگانه (فارسی به عربی): فرید، فقط، نعل، واحد
 • یگانه (فرهنگ عمید): تنها،
  یکتا، بی‌همتا، بی‌مثل و مانند،
 • یگانه (حل جدول): یکتا
 • یگانه (واژه پیشنهادی): تک
 • یگانه (فرهنگ فارسی هوشیار): (صفت) واحد فرد یکتا، بی نظیر بی مانند. یا یگانه روزگار. بی نظیر بی همتا. که در جهان مانند ندارد.
 • یگانه (فرهنگ پهلوی): بی همتا