ترجمه نگفتنی‌ به انگلیسی

نگفتنی‌

نگفتنی‌

  • Incommunicable, Ineffable, Inexpressible, Nameless, Silent, Unmentionable, Unspeakable, Unutterable

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی نگفتنی‌ در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • نگفتنی (لغت نامه دهخدا): نگفتنی. [ن َ گ ُ ت َ] (ص لیاقت) غیرقابل گفتن. مقابل گفتنی: سخن از دو نوع است یکی نادانستنی و نگفتنی. (منتخب قابوسنامه ص 46). || راز. سِرّ:
    گفتا نگفتنی است سخن ورچه محرمی
    درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش.
    حافظ.
  • نگفتنی (حل جدول): غیرقابل گفتن