ترجمه مصرانه‌ به انگلیسی

مصرانه‌

مصرانه‌

  • Adamantly, Assertively, Determinedly, Importunate, Insistent, Insistingly, Loud, Pertinacious

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی مصرانه‌ در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • مصرانه (فرهنگ واژه‌های فارسی سره): پایمردانه
  • مصرانه (حل جدول): به طور پیگیر
  • مصرانه (مترادف و متضاد زبان فارسی): به‌تاکید، موکدمصر