ترجمه رایحه‌ به انگلیسی

رایحه‌

رایحه‌

  • Aura, Bouquet, Breath, Fragrance, Odor, Perfume, Scent, Snuff, Waft

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی رایحه‌ در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • رایحه (فرهنگ معین): (یِ حِ) [ع. رایحه] (اِ.) بوی، بوی خوش.
  • رایحه (نام های ایرانی): دخترانه، بوی خوش، بوی خوش
  • رایحه (فارسی به عربی): رائحه، نفس، هاله
  • رایحه (فرهنگ عمید): نسیم یا بویی که به ‌مشام می‌رسد، بو، بوی، بوی بد یا بوی خوش،
  • رایحه (حل جدول): بو
  • رایحه (مترادف و متضاد زبان فارسی): بو، ریح، شمیمه، شمیم، عطر، نکهت
  • رایحه (فرهنگ فارسی هوشیار): نسیمی که بمشام رسد
  • رایحه (فارسی به آلمانی): Geruch [noun], Atem (m), Hauch (m), Schnaufer (m)