sinter به فارسی | دیکشنری انگلیسی

sinter
 • خاکستر

 • ته مانده وزوائد ذوب آهن

 • رسوب

 • بستن وسخت شدن

 • مواد متحجر شده دردهانه چشمه آب گرم

 • کلوخه، بازپخت، کلوخه شدن، کلوخه کردن

 • کلوخه سازی

 • تفجوش

 • کلوخه

 • تراورس

 • کلوخه سازی

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری