indenture به فارسی | دیکشنری انگلیسی

indenture
 • (n): سند دو نسخه ای

 • دوتاسازی

 • دوبل کردن

 • قرارداد

 • سیاهه رسمی زدندانه گذاری

 • عهد نامه

 • کنترات

 • (vi and vt):بشاگردی گرفتن

 • با سند مقید کردن

 • با سند مقید شدن

 • با قرار داد استخدام کردن

 • شیار دار کردن

 • دندانه دار کردن

 • سند، قرارداد کتبی (در مورد تعهدات متقابل از قبیل رهن، وثیقه، کارآموزی)

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری