imagine به فارسی | دیکشنری انگلیسی

imagine

imagine

  • تصور کردن

  • پنداشتن

  • فرض کردن

  • انگاشتن

  • حدس زدن

  • تفکر کردن

  • در نظر گرفتن، تصور کردن، انگاشتن

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی imagine در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • imagine (ایتالیایی به فارسی): مجسمه , تمثال , شکل , پنداره , شمایل , تصویر , پندار , تصور , خیالی , منظر , مجسم کردن , خوب شرح دادن , مجسم ساختن.