high-alumina cement به فارسی | دیکشنری انگلیسی

high-alumina cement
  • سیمان با آلومینای زیاد

  • سیمان پر آلومین

  • سیمان آلومیناتی

  • سیمان آلومین بالا

  • سیمان دارای آلومین بالا

  • سیمان برقی

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر